Uczeń (tytuł zawodowy)

Uczeń – osoba pobierająca naukę. Dawniej młody człowiek oddany do cechu, przyuczany do rzemiosła, określany także jako terminator.

Terminator – uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza. Kończąc naukę uzyskuje tytuł czeladnika. Zasady przyjmowania, długości nauki i wymaganych umiejętności do zakończenia nauki określały często statuty cechowe.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.