Ubytek naturalny

Ubytek naturalny – zmniejszenie ilości składników majątkowych powstałe bez udziału człowieka, mieszczące się w granicach norm, spowodowane:
  • działaniem czynników biologicznych lub klimatycznych,
  • właściwościami fizycznymi lub chemicznymi,
  • warunkami magazynowania lub transportu.


Najczęściej występujące rodzaje ubytków naturalnych zyskały własne nazwy:
  • rozkurz – ubytek powstały wskutek rozpylania w trakcie przeróbki, przesypywania, rozważania itp.
  • upiek – ubytek wagowy ciasta podczas pieczenia, głównie wskutek odparowania wody

Zobacz też

Ubytek

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.