Ubytek

Ubytek – strata, uszczerbek, różnica ilościowa pomiędzy stanem pierwotnym a aktualnym.

W logistyce i rachunkowości wyróżnia się:
  • Ubytek naturalny
  • ubytek nadzwyczajny – niedobór przekraczający poziom ustalonych ubytków naturalnych. Jako takie zaliczane są również szkody.


Prawidłowe określenie ubytków jest istotne podczas inwentaryzacji dla:
  • ustalenia różnic inwentaryzacyjnych,
  • sposobu ich zaksięgowania,
  • rozliczenia osoby materialnie odpowiedzialnej.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.