User experience Przekierowano ze strony: UX

User experience (UX, dosł. doświadczenie użytkownika) - całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych lub urządzeń elektronicznych. Podkreśla ono eksperymentalne, afektywne, istotne i cenne aspekty interakcji człowiek-komputer. User experience zawiera również kwestie praktyczne, takie jak przydatność, czy też łatwe i efektywne korzystanie z systemu. Należy podkreślić, że user experience jest z natury pojęciem subiektywnym, ponieważ dotyczy indywidualnych odczuć i myśli na temat wybranego systemu. Poza tym user experience jest dynamiczne, ponieważ zmienia się razem z okolicznościami.

Wpływ na user experience

Na user experience może wpłynąć wiele czynników, są to m.in.:
  • stan, w jakim znajduje się użytkownik;
  • poprzednie doświadczenia użytkownika;
  • właściwości systemu;
  • kontekst użycia (sytuacja, w której użytkownik korzysta z systemu).


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.