Projektowanie zorientowane na użytkownika Przekierowano ze strony: UCD ang. user-centered design (UCD)

Projektowanie zorientowane na użytkownika - podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem, w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Projektowanie zorientowanie na użytkownika charakteryzuje się wieloetapowym procesem rozwiązywania problemów, który wymaga od projektantów nie tylko analizy i przewidywania w jaki sposób użytkownicy będą używać produktu, ale również przetestowania założeń - czy naprawdę odpowiadają one zachowaniom użytkowników. Projektowanie zorientowane na użytkownika jest jedną z podstawowych metod użyteczności.

Spis treści

Pytania naprowadzające na cel

Projektowanie zorientowane na użytkownika wiąże się z zadawaniem sobie pytań dotyczących użytkowników oraz ich celów. Następnie odpowiedzi na te pytania służą do podjęcia decyzji odnośnie opracowania i projektowania. Przykładowe pytania mogą brzmieć następująco:
 • Kim są użytkownicy korzystający z produktu?
 • Jakie są zadania i cele użytkowników?
 • Jaki jest poziom doświadczenia użytkownika z podobnym produktem?
 • Jakich funkcji użytkownicy oczekują od produktu?
 • Jakich informacji użytkownicy mogą potrzebować?
 • Jaką formę powinny przybierać informacje?


Zasady

Standard ISO dotyczący projektowania zorientowanego na użytkownika dla systemów interaktywnych opisuje 6 zasad, których należy przestrzegać podczas projektowania zorientowanego na użytkownika:
 1. Projektowanie jest oparte na jasno sprecyzowanym rozumieniu użytkowników, zadań i środowisk.
 2. Użytkownicy są nieodłącznym elementem projektowania i opracowania systemu/produktu.
 3. Projektowaniem kieruje ocena zorientowana na użytkownika.
 4. Proces jest iteratywny.
 5. Projektowanie uwzględnia całe User experience.
 6. Zespół projektantów obejmuje multidyscyplinarne umiejętności i punkty widzenia.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.