Użytkownik komputera

Użytkownik komputera - osoba korzystająca z systemu komputerowego. W rozumieniu informatycznym, tzn. takim które ma zastosowanie w oprogramowaniu, użytkownik jest podmiotem posiadającym unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, czyli wybrany identyfikator znakowy, zwany identyfikatorem użytkownika, umożliwia (jak sama nazwa wskazuje) identyfikację użytkownika. Identyfikator ten, zależnie od użytego systemu operacyjnego, podlega pewnym ograniczeniom; w większości systemów dozwolone są tylko litery, cyfry i niektóre znaki specjalne. Liczba znaków użytych w identyfikatorze jest zwykle ograniczona.

Inne określenia nazwy użytkownika to login i nick.

Identyfikacja użytkownika

Aby użytkownik został zidentyfikowany, musi posiadać konto użytkownika, do którego przypisany jest jego identyfikator i hasło uwierzytelniające. Użytkownicy uzyskują dostęp do systemu poprzez interfejs użytkownika, a sam proces identyfikacji jest nazywany logowaniem. Po zalogowaniu użytkownika system operacyjny zamiast nazwy użytkownika stosuje identyfikator liczbowy, np. w systemach Unix i Linux jest to UID.

Identyfikacja użytkownika nie jest tym samym co jego autoryzacja – jednak podczas logowania przeprowadzana jest zwykle również automatyczna autoryzacja użytkownika, co ma na celu ułatwienie w korzystaniu z systemu informatycznego.

Po identyfikacji, użytkownik może uzyskać dostęp do, np.:
  • komputera,
  • systemu komputerowego,
  • systemu informatycznego,
  • poczty elektronicznej,
  • sieci komputerowej,
  • sieci lokalnej.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.