Eksploatacja systemów informatycznych (ITIL) Przekierowano ze strony: Użytkowanie rozwiązań informatycznych (ITIL) ang. IT operations

Eksploatacja systemów informatycznych (użytkowanie rozwiązań informatycznych) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) wykonywane przez kontrolę eksploatacji, zawierające zarządzanie konsolą/centrum operacyjne, harmonogramowanie zadań, tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, wydruki i zarządzanie produktem. Termin eksploatacja systemów informatycznych używany jest także jako synonim eksploatacji usług.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.