Tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy - tytuł nadawany osobie, która udowodniła, że posiada określone umiejętności i zasób wiedzy, potrzebne do wykonywania danego zawodu. Kompetencje i kwalifikacje należy rozumieć jako efekt kształcenia, potwierdzony odpowiednimi dyplomami, certyfikatami lub innymi dokumentami, wystawionymi przez uprawnione do tego jednostki.

Tytułu zawodowego nie należy mylić z tytułem naukowym.

Tytuły zawodowe, które może uzyskać absolwent uczelni wyższej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwent uczelni wyższej może uzyskać następujący tytuł zawodowy:[1]

 • inżynier architekt;
 • inżynier architekt krajobrazu;
 • inżynier pożarnictwa;
 • inżynier;
 • licencjat pielęgniarstwa;
 • licencjat położnictwa;
 • licencjat;
 • magister;
 • magister inżynier;
 • magister inżynier architekt;
 • magister inżynier architekt krajobrazu;
 • magister inżynier pożarnictwa;
 • magister pielęgniarstwa;
 • magister położnictwa;
 • magister sztuki;
 • lekarz;
 • lekarz dentysta;
 • lekarz weterynarii;
 • magister farmacji;


Inne tytuły zawodowe

Tytuł zawodowy może uzyskać także osoba, która nie ukończyła uczelni wyższej, ale posiada wykształcenie średnie zawodowe ( np. technik) oraz osoba, która po ukończeniu studiów wyższych kontynuowała naukę w konkretnej specjalizacji ( radca prawny, adwokat, prokurator, notariusz).

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.