Dostawca usług typu II (ITIL) Przekierowano ze strony: Type II service provider ang. Type II service provider

Dostawca usług typu II - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) wewnętrzny dostawca usług, który dostarcza współdzielone usługi informatyczne więcej niż jednej jednostce biznesowej. Dostawca usług typu II nazywany jest także dostawcą usług współdzielonych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.