Dostawca usług typu III (ITIL) Przekierowano ze strony: Type III service provider (ITIL) ang. Type III service provider

Dostawca usług typu III - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dostawca usług, świadczący usługi dla odbiorców zewnętrznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.