Typ elementu konfiguracji (ITIL) ang. CI type

Typ elementu konfiguracji - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) etykieta stosowana do rozróżnienia typów elementów konfiguracji. Typ elementu konfiguracji definiuje wymagane atrybuty oraz relacje w zapisie konfiguracji. Częstymi przykładami typów elementów konfiguracji są: sprzęt, dokument, użytkownik itp.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.