Strojenie (ITIL) Przekierowano ze strony: Tuning (ITIL) ang. tuning

Strojenie - czynność odpowiedzialna za optymalne wykorzystanie zasobów. Termin używany zazwyczaj w kontekście komponentów i usług informatycznych. Strojenie jest jednym z działań procesu zarządzania potencjałem wykonawczym uwzględniającego także monitorowanie wydajności i wdrażanie niezbędnych zmian. Strojenie nazywane jest także optymalizacją, zwłaszcza w kontekście procesów i innych zagadnień pozatechnicznych.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.