Trzeci wiek

złoty wiek, jesień życia

Trzeci wiek - eufemizm oznaczający okres w życiu człowieka, który określa starość, wiek emerytalny, podeszły wiek. Termin ten stosuje się co najmniej w dwóch znaczeniach:
  • W terminologii ekonomicznej umownym trzecim wiekiem jest okres poprodukcyjny człowieka, czyli najczęściej po 60−65 latach życia, w przeciwieństwie do okresu przedprodukcyjnego i produkcyjnego.
  • W znaczeniu społeczno−biologicznym jest to trzeci i ostatni okres po młodości (niepełnoletność, niedojrzałość) i wieku średnim (pełnoletność, zakładanie rodziny i wychowywanie potomstwa). W tym znaczeniu do okresu trzeciego wieku zalicza się umownie ludzi po 50. roku życia.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.