Trening interpersonalny

Trening interpersonalny - trening, który sprzyja otwieraniu się, ujawnianiu osobistych problemów, ekspresji emocji. Jest oparty na zaufaniu oraz akceptacji. Celem treningu interpersonalnego jest kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów, jak również rozumienia zachowań własnych, a także zachowań innych osób. Uczestnicy treningu interpersonalnego mają okazję przełamać opory wobec innych ludzi i doświadczać nowych jakości w relacji z innymi. Trzeba zaznaczyć, że trening interpersonalny nie jest formą terapii i jest przeznaczony dla ludzi zdrowych.

Struktura treninguTrening interpersonalny najczęściej jest prowadzony w formie cztero- lub pięciodniowych spotkań, następujących dzień po dniu. Zwykle odbywa się podczas wyjazdów, np. w ośrodku szkoleniowym. Uczestnicy spędzają ze sobą większość czasu. Trener nie narzuca struktury treningu. Najczęściej trening rozpoczyna się od zakontraktowania grupy. Elementy kontraktu mogą brzmieć następująco:

  • nie używamy przemocy fizycznej względem innych uczestników;
  • nie pijemy alkoholu ani żadnych środków zmieniających świadomość;
  • nie współżyjemy seksualnie ze sobą;
  • nie podejmujemy żadnych ważnych życiowych decyzji w ciągu 7 dni od zakończenia treningu;


Zasady sformułowane w kontrakcie powinny odnosić się bezpośrednio do sposobów rozładowywania emocji. Dzięki temu tworzy się poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie zostaje stworzona sytuacja, w której uczestnicy wnoszą wszelkie emocje do grupy (nie odreagowują emocji poza nią).

ZastosowanieW treningu interpersonalnym największy nacisk kładzie się na przeżywanie emocji, zwiększenie zaufania do grupy i otwarcie się uczestników przed sobą. Trening interpersonalny stosuje się do:
  • kształcenia menedżerów, aby członkowie grupy mogli się lepiej rozumieć i lepiej współpracować;
  • kształcenia trenerów, aby trenerzy mogli sami doświadczyć specyfikę procesu grupowego i zwiększyć wiedzę uczestników na temat ich funkcjonowania w grupie.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.