Trening asertywności

Trening asertywności
metoda nauczania
Twórcy:Andrew Salter

Joseph Wolpe
Powstanie1949 r.
Trening asertywności - nauczanie zachowań asertywnych, przeprowadzane indywidualnie lub w grupie. Podczas treningu uczestnicy ćwiczą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, ale z poszanowaniem opinii i praw innych osób.

Trening asertywności zapoczątkował Andrew Salter, wydając w 1949 roku Conditioned Reflex Therapy, pierwszą książkę na ten temat. Wyróżnił on kilka rodzajów umiejętności niezbędnych w przezwyciężeniu zahamowań, m.in. werbalną i niewerbalną ekspresję uczuć, akceptowanie samego siebie i przeciwstawianie się innym osobom.

Bibliografia  • M. Król-Fijewska: Trening Asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1993
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.