Trener

Trener - osoba, która prowadzi Szkolenie. Celem trenera jest Motywowanie i wyszkolenie osób, z którymi współpracuje. Przez wyszkolenie należy rozumieć kształtowanie konkretnych umiejętności oraz zachowań, takich jak planowanie czasu, przemawianie publiczne, prowadzenie rozmowy sprzedażowej, itp. Nie należy mylić trenera z coachem.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.