Analiza trendu (ITIL) Przekierowano ze strony: Trend analysis (ITIL) ang. trend analysis

Analiza trendu - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) analiza danych w celu identyfikacji wzorców zależności czasowych. Używana w zarządzaniu problemem w celu identyfikacji podobnych awarii lub wrażliwości elementów konfiguracji (ang. CI). W zarządzaniu potencjałem wykonawczym używana jako narzędzie modelowania do przewidywania przyszłych zachowań. Używane również jako narzędzie do identyfikacji niedoskonałości w procesach zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.