Skarbnik Przekierowano ze strony: Treasurer ang. treasurer

Skarbnik – osoba stojąca najczęściej na czele tzw. departamentu skarbowego organizacji. Stanowisko to cechuje się zwykle bardzo szerokim zakresem obowiązków, a skarbnik może ingerować w niemal wszelkie kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa. Jednak samo stanowisko i zakres obowiązków nie są dokładnie zdefiniowane i w zależności od organizacji mogą się różnić w bardzo wysokim stopniu.

Do zadań skarbnika mogą należeć m.in.:

Skarbnik może również ingerować w inne sfery działalności przedsiębiorstwa, takie jak zakupy czy ubezpieczenia.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.