Transportochłonność

Transportochłonność - wskaźnik obrazujący stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport.

Na całość zjawiska transportochłonności składają się:
 • zużyciem materiałów (materiałochłonność);
 • zużyciem energii (energochłonność);
 • zużyciem pracy żywej (pracochłonność).


Całkowite rozmiary pracochłonności zależą od:
 • wielkości i struktury produkcji,
 • stopnia specjalizacji tejże produkcji,
 • stopnia ruchliwości społeczeństwa.

Pomiar

Wartość transportochłonności określić można liczą stosunek:
 • tony transportu do PKB;
 • tonokilometra pracy przewozowej do PKB;
 • wartość transportu i innych czynności związanych do PKB.


Bibliografia

 • Dominik Rusin: Transportochłonność, Encyklopedia zarządzania
 • R. Kuziemkowski: Transportochłonność gospodarki narodowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981
 • W. Rydzykowski, K. Wojciechowska-Król: Transport ,PWN, Warszawa 1997
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.