Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny - transport osób i dóbr w przedsiębiorstwach produkcyjnych i obsługowych. Najczęściej transport wewnętrzny odbywa się w obrębie budowli (magazyn, hala produkcyjna).

W transporcie wewnętrznym wykorzystuje się:
 • maszyny i urządzenia transportowe:
  • wózki jezdniowe;
  • dźwignice;
  • przenośniki.
 • urządzenia do składowania:
  • legary;
  • klamry;
  • podstawki;
  • stojaki;
  • regały.
 • urządzenia pomocnicze:
  • rampy;
  • pomosty ładunkowe i wyrównawcze;
  • rampy ruchome;
  • palety;
  • paletyzery;
  • nadstawki palet;
  • pojemniki;
  • jarzma.


Bibliografia

Andrzej Kogut: Transport wewnętrzny, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.