Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny - transport osób i dóbr w przedsiębiorstwach produkcyjnych i obsługowych. Najczęściej transport wewnętrzny odbywa się w obrębie budowli (magazyn, hala produkcyjna).

W transporcie wewnętrznym wykorzystuje się:
  • maszyny i urządzenia transportowe:
    • wózki jezdniowe;
    • dźwignice;
    • przenośniki.
  • urządzenia do składowania:
    • legary;
    • klamry;
    • podstawki;
    • stojaki;
    • regały.
  • urządzenia pomocnicze:
    • rampy;
    • pomosty ładunkowe i wyrównawcze;
    • rampy ruchome;
    • palety;
    • paletyzery;
    • nadstawki palet;
    • pojemniki;
    • jarzma.


Bibliografia

Andrzej Kogut: Transport wewnętrzny, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.