Transport intermodalny

transport kombinowany

Transport intermodalny - typ transportu, polegający na wykorzystaniu środków transportu więcej niż jednej gałęzi, przy jednoczesnym użyciu jednej jednostki ładunkowej (np. kontener).

Zalety i wady transportu intermodalnegoZalety transportu intermodalnego

 • obniżka kosztów transportowych;
 • zapewnienie szybkiego i terminowego dostarczenia ładunku zwłaszcza w przewozie międzynarodowym;
 • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru;
 • zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu większej partii ładunku;
 • podniesienie dostępności i jakości usług transportowych;
 • wzrost liczby możliwych sposobów przewozowych;
 • możliwość zastosowania różnych sposobów załadunku i rozładunku.


Wady transportu intermodalnego

 • konieczność użycia specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (np. suwnic, dźwigów, samojezdnych maszyn), które dają możliwość przewożenia wielotonowych jednostek ładunkowych znajdujących się poza zasięgiem urządzeń stacjonarnych;
 • konieczność wyposażenia terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe.


Bibliografia

 • Transport kombinowany, Wikipedia pl
 • Gabriela Surowiec: Transport intermodalny, Encyklopedia zarządzania
 • S. Marszałek: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Katowice 2001
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658)
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.