Przekazanie (ITIL) Przekierowano ze strony: Transition (ITIL) ang. transition

Przekazanie - zmiana stanu w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dotycząca przejścia usługi informatycznej lub elementu konfiguracji (ang. CI) pomiędzy jednym stanem w cyklu życia, a drugim.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.