Koszt transferowy (ITIL) Przekierowano ze strony: Transfer cost (ITIL) ang. transfer cost

Koszt transferowy - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszt ponoszony "w imieniu" innej części organizacji. Na przykład, jeśli dostawca usług informatycznych realizuje płatność za konsultanta zewnętrznego dla departamentu finansowego organizacji i przenosi koszt na tą jednostkę, powinien rejestrować taki koszt jako koszt transferowy.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.