Kompleksowe zarządzanie jakością (ITIL) Przekierowano ze strony: Total quality management (ITIL) ang. total quality management, TQM

Kompleksowe zarządzanie jakością - metoda w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) zarządzania procesem ustawicznego doskonalenia przy wsparciu systemu zarządzania jakością. Kompleksowe zarządzanie jakością (ang. TQM) wdraża kulturę organizacyjną w zakresie stosowania praktyk monitorowania i nieustannego doskonalenia.[1]

Uwaga

Termin kompleksowe zarządzanie jakością stosowany jest w dziedzinie zarządzania jakością jako odpowiednik angielskiego terminu total quality management już od dłuższego czasu i jest tu przytoczony prawem uzusu. Natomiast coraz częściej pojawia się propozycja odmiennego tłumaczenia jako zarządzanie kompleksowa jakością. Ta wersja lepiej oddaje ideę angielskiego oryginału.

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule TQM.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.