Całkowite koszty posiadania (ITIL) Przekierowano ze strony: Total cost of ownership (ITIL) ang. total cost of ownership, TCO

Całkowite koszty posiadania - metoda w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) wspomagająca podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji. Ocenia koszt w całym cyklu życia elementu konfiguracji (ang. CI), a nie tylko koszt zakupu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.