Tolerancja zakresu (PRINCE2) ang. scope tolerance

Tolerancja zakresu - dopuszczalne odchylenie zakresu planu, które jest dozwolone zanim odchylenie to należy przekazać na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja zakresu jest udokumentowana w odpowiednim planie w formie zapisu lub odniesienia do diagramu struktury produktów dla tego planu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.