Tolerancja (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Tolerance (PRINCE2) ang. tolerance

Tolerancja - dopuszczalne odchylenie powyżej lub poniżej planowanej wartości w odniesieniu do czasu i kosztów, o którym informacja nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania.[1]

Przykładowe tolerancje w PRINCE2:

Tolerancja jest stosowana na poziomie projektu, etapu i zespołu.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.