Tożsamość (ITIL) ang. identity

Tożsamość - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) unikalna nazwa, która służy do identyfikacji użytkownika, osoby lub roli. Tożsamość jest używana do przyznania uprawnień dla tego użytkownika, osoby lub roli. Przykładem może być nazwa użytkownika SmithJ lub rola "kierownik zmiany".[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.