Tolerancja czasu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Time tolerance (PRINCE2) ang. time tolerance

Tolerancja czasu - dopuszczalne odchylenie od planowanego czasu, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja czasu jest udokumentowana w odpowiednim planie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.