TickIT

TickIT
Framework
Nadzór IT
Logo TickIT
WłaścicielJoint TickIT Industry

Steering Comitee (JTISC)
RozpowszechnianieIT Governance Ltd.
Powstanie1991
Aktualna wersjaTickIT plus
CertyfikacjaISO 9000
Społeczność44 kraje
Oficjalna strona internetowa


TickIT - framework zaprojektowany dla branży IT, zawierający procedury oraz porady dotyczące wsparcia procesów rozwoju oprogramowania i usług, przy wykorzystaniu norm ISO 9001:2000. Framework rozwijał się głównie w Wielkiej Brytanii i Szwecji, w firmach UKAS i SWEDAC. Większość zaleceń, jak adaptować w firmie normy ISO 9002:2000 do działań software'owych opisane jest w specjalnym przewodniku.

Spis treści

Historia powstania i rozwoju

Inicjatywa stworzenia TickIT narodziła się w roku 1991 po wydaniu raportu Brytyjskiego Departamentu ds. Handlu i Przemysłu dotyczącego stanu jakości brytyjskiego oprogramowania i rozwoju przemysłu software'owego. Raport wykazał silną niechęć producentów oprogramowania do przyjmowania w swoich firmach standardu ISO 9000, ponieważ uznali, iż będzie ona zbyt uogólniona. Uważali, iż wiele elementów tej normy jest zbyt trudnych do interpretacji w kontekście przemysłu programistycznego, a wskazówki pomocnicze był zbyt niejasne.

W efekcie owego raportu rząd brytyjski utworzył Brytyjskie Towarzystwo Komputerowe (ang. British Computer Society, BCS), aby podjęło się inicjatywy TickIT. Głównym celem było zdefiniowanie reguł i procedur dla systemu certyfikacji sektora informatycznego. Ów system miał pełnić funkcje oceny i certyfikacji organizacyjnego systemu zarządzania jakością oprogramowania, w zgodzie z normą ISO 9001.

System jest własnością grupy interesariuszy, zarządzająych poprzez Joint TickIT Industry Steering Comitee. Znajdują się w owym komitecie przedstawiciele BCS oraz innych organizacji takich jak np. British Standard Publication.

Zastosowanie

Rdzeniem TickIT jest system certyfikacyjny firm zewnętrznych, który w istocie jest implementacją w sektorze informatycznym normy ISO 9001. TickIT obejmuje także opublikowany przewodnik zawierający podstawowy schemat, informacje dla zainteresowanych kupnem oraz dla dostawców oraz wszelkie porady dla audytorów.

Globalnie, ale głównie w Wielkiej Brytanie istniało realne zapotrzebowanie na rynku na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania zapewnieniem jakości. Spowodowane to było faktem, iż rozwój oprogramowania stał się skomplikowanym procesem projektowym, wymagającym niezawodnej i stałej kontroli.

Warto zaznaczyć, że certyfikaty TickIT oraz ISO 9001 są przypisane do wielu organizacji i nie ma żadnych ograniczeń w zakresie rozmiaru, lokacji firmy. Około 1090 firm posiada obecnie certyfikat, choć tylko 25% z nich to firmy spoza Wysp Brytyjskich. Rynek TickIT jest obecnie stosunkowo stabilny i można powiedzieć, iż jest on dojrzały, aczkolwiek komitet sterujący ciągle poszukuje rozwiązań mających uaktualnić, rozwinąć system, by ten pozostał nadal ważny dla branży.

Opis

Certyfikacja

Wszelkie działania certyfikacyjne w ramach TickIT podejmowane są w oparciu o tzw. Jednolite Ustalenia (ang. Uniform Arrangements), będące tworem państwowych procedur akredytacyjnych. Są one zdefiniowane w Przewodniku TickIT i opisują jakoby cały proces zarządzania systemem. Obecnie to głównie UKAS i SWEDAC oferują firmom/stowarzyszeniom akredytacyjnym możliwość udzielania certyfikacji TickIT, jeśli tylko takowe wyraża chęć. Audytorzy TickIT wobec tego muszą być zarejestrowanie w ponadpaństwowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów.

Firmy chcące uzyskać certyfikację i adaptować rozwiązania normy ISO 9001 względem modelu zarządzania jakością powinny korzystać z przewodników do TickIT i stosować się do zawartych rad i zaleceń. Wszelkie systemy zarządzania są wtedy odpowiednio sprawdzone, ocenione przez zewnętrznych audytorów związanych z oficjalną certyfikacją TickIT.

Certyfikacja TickIT jest niezbędna tam gdzie rozwój oprogramowania jest stałym procesem oraz gdzie systemy informatyczne są integralną częścią dostarczanego przez firmę produktu lub usługi. Definiuje to podstawowy zakres TickIT, który obejmuje:
  • rozwój produktów informatycznych w tym aplikacji, systemów
  • dostarczanie gotowych systemów/produktów, kiedy oprogramowanie jest tylko częścią składową
  • wewnętrzna grupa rozwoju oprogramowania dla systemów administracyjnych firmy
  • usługi odtwarzania oprogramowania

Znaczenie dla zarządzania IT

TickIT bezpośrednio dotyka zagadnienia marnej jakości oprogramowania i słabej jakości zarządzania nim. Norma ISO 9001 posiada dość specyficzne wymogi odnośnie monitorowania i pomiaru procesów i satysfakcji klientów. Jak tylko firma spełni te wymogi i zaadaptuje normę, powinna być w stanie ocenić koszt słabej jakość oprogramowanie, przy jednoczesnym wysokim poziomie dokładności. To z kolei pozwoli firmie łatwiej oszacować zyski, ponieważ koszty złej jakości oprogramowania są z czasem zmniejszane.

Efektywne zaadaptowanie nowoczesnego systemu zarządzania jakością oprogramowania oznacza, że firma zdefiniowała i zarządza procesami, które są zgodne z jej potrzebami i celami. Zarządzania IT dzięki temu staje się bardziej przejrzyste oraz uzyskuje dobry proces rozwoju oprogramowania. Proces ten jest lepiej zarządzany, kontrolowany, łatwiejszy do weryfikacji przy porównaniu z wskaźnikami jakości.

Mocne i słabe strony

Generalnie korzyści jakie wynikają z systemów zarządzania jakością oprogramowania są te same jak dla zarządzania jakością w całości. Jest to jasne zrozumienie potrzeb klienta i ciągłe staranie sie firmy by tym potrzebom jak najlepiej sprostać. Ustawiczny rozwój wynikający z efektywnego systemu jakości może prowadzić do:
  • posiadania rozwiniętej i odpowiedniej jakości produktu software'owego
  • bardziej efektywnych procesów
  • redukcji strat spowodowanych defektami lub opóźnieniami
  • zwiększona satysfakcja personelu


Certyfikacja systemów jakości umożliwia firmom zwiększenie ich przewagi marketingowej, zmniejsza liczbę audytów przeprowadzonych przez klientów, zapewnia zwiększoną motywacje do osiągnięcia odpowiednich standardów oraz oferuje podstawę pod implementację usprawnień.

Procesy certyfikacyjne są tak zaprojektowane aby odpowiednio ukierunkować firmę, ale pewne problemy mogą wystąpić, kiedy brakuje odpowiedniego zrozumienia ról i celów organizacji względem modelu normy ISO 9001. Koniecznym jest posiadanie systemu zarządzania, który jest zgodny. Bywa jednakże, że firmy koncentrują się na stworzeniu tylko zgodnego systemu co owocuje, iż z czasem procesy implementacji usprawnień stają się zbyt ciężkie, biurokratyczne, co źle rzutuje także na pracowników, którzy czują, że nie mają możliwości wprowadzania zmian. Taki system jest też drogi w utrzymaniu, bowiem wymaga ciągłych aktualizacji.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Frameworks for IT Management ISBN 9077212906
  • TickIT, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.