Trzecia linia wsparcia (ITIL) Przekierowano ze strony: Third-line support (ITIL) ang. third-line support

Trzecia linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) trzeci poziom w hierarchii grup wsparcia, angażowany w rozwiązanie incydentu lub analizę problemu. Każdy wyższy poziom wsparcia posiada wyższe i bardziej specjalistyczne kompetencje oraz zasoby.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.