Test apercepcji tematycznej Murraya Przekierowano ze strony: Thematic Apperception Test ang. Thematic Apperception Test, TAT

Test apercepcji tematycznej Murraya - jeden z pierwszych powszechnie używanych testów psychologicznych, stworzony przez Henry'ego Murray'a. Test składa się z 31 obrazków, przedstawiających mężczyzn, kobiety, a także dorosłych i dzieci. Czasem na obrazku nie ma żadnego człowieka. Jedna karta jest pusta, aby móc uzyskać od osoby badanej samodzielnie stworzony obrazek i historię o nim. Zaleca się używanie 20 kart, z których osoba badana wybiera od 8 do 12. Osoba przeprowadzająca badanie powinna zadbać o to, aby uczestnik wybierał różnorodne karty. Zwolennicy TAT zapewniają, że odpowiedzi udzielone w tym teście dostarczają informacji dotyczących tego, w jaki sposób uczestnik badania postrzega samego siebie, świat oraz relacje interpersonalne.

Spis treści

HistoriaTAT został opracowany podczas współpracy Henry'ego Murray'a z Christianą D. Morgan w latach 30. XX wieku. Panuje powszechne przekonanie, że TAT powstał w związku z pytaniem zadanym przez studentkę Henry'ego Murray'a, Cecilię Roberts. Powiedziała ona, że kiedy jej syn był chory, przez cały dzień wymyślał historie o obrazkach zamieszczanych w gazetach. Zapytała Murray'a, czy obrazki można wykorzystać klinicznie , aby zbadać dynamikę osobowości.

Murray chciał użyć miernika, który ujawniłby informacje o całym człowieku, ale odkrył, że ówczesny testy są w tym względzie niewystarczające. Dlatego stworzył TAT. Podstawą, która kryje się za tą techniką jest fakt, że ludzie zwykle interpretują dwuznaczne sytuacje zgodnie ze swoimi przeszłymi doświadczeniami i obecnymi motywacjami, które mogą być świadome lub nieświadome. Murray, prosząc ludzi o opowiedzenie historii o obrazku, stwierdził, że można obniżyć ich obronę wobec osoby przeprowadzającej badanie, jeśli uczestnicy nie zdawaliby sobie sprawy z tego, że opowiadając historię o obrazku, ujawniają delikatne sprawy osobiste.

Murray i Morgan spędzili lata 30. na wybieraniu obrazków z ilustrowanych magazynów i na opracowywaniu testu. Po stworzeniu trzech wersji (A, B i C), uzgodnili ostateczną wersję obrazków, która jest aktualna do dziś (seria D).

ProceduraW przypadku dorosłych o przynajmniej przeciętnej inteligencji, pytani są proszeni o opowiedzenie jak najbardziej dramatycznej historii dla każdego z rysunków w taki sposób, aby zawierała ona odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Co doprowadziło do pokazanej sytuacji?
  • Co się dzieje w momencie pokazywanym na rysunku?
  • Co przedstawione osoby czują i myślą?
  • Co się stanie w przyszłości, jak zakończy się ta historia?
Jeżeli powyższe pytania zostaną pominięte, osoba przeprowadzająca badanie może zadać je bezpośrednio. W przeciwnym przypadku należy unikać interakcji z badanym. Opowiedzianą historię należy nagrać w celu późniejszej interpretacji.

Systemy ocenyWykorzystanie systemu oceny zaproponowanego przez Murray'a jest czasochłonne, dlatego system ten jest rzadko używany. Zwykle osoba przeprowadzająca badanie sama potrafi dojść do odpowiednich wniosków po wysłuchaniu historii. Zaleca się zgłębienie informacji uzyskanych z testu TAT i wykorzystanie ich jako hipotez, nie jako konkretnych faktów.

KrytykaTest TAT jest krytykowany m.in. za zbyt słabe wartości psychometryczne. Uważa się, że TAT nie jest metodą naukową, ponieważ nie można udowodnić jego trafności (tzn., czy mierzy to, co powinien mierzyć zgodnie z założeniami) ani wiarygodności (tzn., czy wraz z upływem czasu wyniki badań są jednolite). Ze względu na to, że historie opowiadane na podstawie kart są często odzwierciedleniem świadomych i nieświadomych motywów osoby badanej, trudno jest obalić wnioski wyciągnięte przez osobę przeprowadzającą badanie i znaleźć odpowiednie mierniki zachowań, które mogłyby reprezentować badane cechy osobowości. Warto również zaznaczyć, że potrzeby osoby badanej zmieniają się wraz z upływem czasu, dlatego też nie można mieć pewności, że ten sam test przeprowadzony później da takie same wyniki.

Brak standaryzacji kart i systemów oceniania również jest kwestią problematyczną, ponieważ utrudnia porównanie badań nad TAT. Ze względu na niedostatek odpowiednich dowodów i przykładów, trudno jest stwierdzić, jak bardzo przydatne mogą być informacje zebrane w oparciu o tę metodę.

Niektórzy krytycy testów TAT zaobserwowali, że pewne postaci i środowiska przedstawione na obrazkach są już przestarzałe i tworzą psychologiczno-socjologiczny dystans między osobą badaną, a używanym materiałem. Sprawia to, że identyfikacja uczestnika badania z obrazkami jest mniejsza. Poza tym zauważono, że historie opowiedziane na podstawie obrazków TAT są bardziej dewiacyjne i mają charakter negatywny w porównaniu z historiami opowiedzianymi na podstawie zdjęć. Z tego powodu niektórzy naukowcy twierdzą, że obrazki nie są dobrym materiałem stymulującym.

ZastosowaniePomimo krytyki, testy TAT są powszechnie stosowane w psychologii, aby zbadać m.in., co motywuje ludzi do wybierania określonego zawodu. Używa się ich również do badania zaburzeń osobowości. Z pomocą testów TAT można też sprawdzić osoby na stanowiska pracy o dużym natężeniu stresu.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.