Kontroler (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Tester (PRINCE2 ed.2005) ang. reviewer

Kontroler (ed.2005 tester) - osoba lub zespół niezależny od wytwórcy, który ocenia, czy produkt spełnia wymagania określone w Opisie Produktu. Jest to specyficzna rola związana z przeglądem jakości.[1]

Zakres obowiązków

Do obowiązków kontrolera należy:
  • wykonanie przeglądu produktu,
  • ocena zgodności produktu z kryteriami jakości w Opisie Produktu,
  • udokumentowanie zastrzeżeń dotyczących produktu,
  • sprawdzenie listy działań następczych, o ile został wyznaczony, jako odpowiedzialny za jej sprawdzenie.


Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.