Test projekcyjny

Test projekcyjny - metoda badania psychologicznego, w której osoba badana nadaje indywidualne znaczenia wieloznacznemu materiałowi bodźcowemu, co ujawnia jej stany psychiczne, Cechy osobowości, wartości, postawy, cele, mechanizmy obronne, lęki, kompleksy, traumy itp. Istotą testu projekcyjnego jest wydobycie nieświadomych treści psychicznych, których badany nie jest w stanie ujawnić świadomie, nawet przy najlepszych chęciach i postawie współpracy, ponieważ sam ich nie zna. Przykładami testów projekcyjnych są m.in. Test apercepcji tematycznej Murraya i Test Rorschacha.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.