Test osobowości

Test osobowości - Kwestionariusz, ankieta lub inny znormalizowany instrument stworzony do ujawniania aspektów charakteru człowieka lub jego natury psychologicznej. Pierwsze testy osobowości zostały opracowane we wczesnych latach XX wieku, a ich celem było ułatwienie wyboru personelu (zwłaszcza w wojsku). Wiele testów osobowości bazuje na pięcioczynnikowym modelu osobowości. Obecnie testy używane są m.in. w wyborze pracowników i planowaniu kariery.

Spis treści

Przykładowe testy osobowościZastosowanieBadania przeprowadzone przez American Management Association ujawniają, że 39% organizacji stosuje testy osobowości jako część procesu rekrutacji. Niestety, często traktuje się je błędnie jako normatywny wskaźnik[1]. Jednak większość osób używa testów osobowości do oceny ich partnerów biznesowych (ale także partnerów w życiu prywatnym), czy do zrozumienia potrzeb klientów.

KrytykaOsoby, które wypełniają test osobowości, mogą łatwo przejść w stan samozadowolenia nad swoją wyjątkowością i stają się zależnie od opisu, który kojarzą ze sobą. Może okazać się to niebezpieczne w przypadku osób cierpiących na zaburzenia związane z tożsamością. Z kolei w latach 60. XX wieku psychologowie krytykowali użycie testów psychologicznych w celach innych niż kliniczne.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.