Środowisko testowe (ITIL) Przekierowano ze strony: Test environment (ITIL) ang. test environment

Środowisko testowe - kontrolowane środowisko w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), służące do testów:[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.