TMap NEXT Przekierowano ze strony: Test Management Approach ang. Test Management Approach

TMap NEXT
Metodyka
Testowanie oprogramowania
Logo TMap NEXT
WłaścicielSogeti Nederland BV
RozpowszechnianieSogeti Nederland BV
Powstanie1995 r.
Twórcy TMapMartin Pol

Ruud Teunissen

Erik van Veenendaal
Aktualna wersjaTMap Next (2006 r.)
Twórcy TMap NEXTTim Koomen

Michiel Vroon

Leo van der Aalst

Bart Broekman
CertyfikacjaSogeti Nederland BV
Podstawowy model

Oficjalna strona internetowa


TMap NEXT - skoncentrowana na celach biznesowych metodyka testowania oprogramowania, która może być zaadaptowana do testowania w większości środowisk. TMap NEXT jest de facto światowym standardem strukturyzowanych testów systemów informacyjnych. Pierwotna metodyka TMap została opracowana w 1995 r. przez firmę Sogeti Nederland BV, stanowiącą część Capgemini SA. Aktualną wersję, TMap NEXT opublikowano w 2006 r. Zawarty w niej opis jest bardziej skoncentrowany na procesach testowania i bardziej podkreśla cele biznesowe rozumiane jako wskazówki dotyczące procesu testowania.

Spis treści

Charakterystyka

TMap NEXT można streścić w formie czterech zasadniczych kwestii:
 • Opiera się na podejściu BDTM (ang. business-driven test management) oznaczającym, że zarządzanie testowaniem jest zorientowane na biznes. TMap NEXT wspiera rację bytu IT w uzasadnieniu biznesowym (ang. business case) projektu, przekładając go na testowanie. Umożliwia to klientowi zarządzanie procesem testowym na racjonalnych i ekonomicznych podstawach celów biznesowych.
 • Opisuje kompleksowo zorganizowany proces testowania, od wykonania testu do zarządzania testowaniem, co obejmuje liczne wskazówki i przykłady. Proces składa się z:
  • głównego planu testowania, zarządzającego całym procesem;
  • testów akceptacyjnych i testów systemu;
  • rozwoju testów;
  • wspierania procesów.
 • Zawiera pełny zestaw narzędzi: opisy technik oraz wsparcie organizacyjne i infrastrukturalne.
 • Jest metodą adaptacyjną, która pasuje do sytuacji testowych w większości środowisk (takich jak rozwój, utrzymanie, techniki kaskadowe (ang. waterfall) / iteracyjne (ang. iterative) / zwinne (ang. agile), oprogramowanie pakietowe lub skastomizowane, outsourcing).
Rys.1. Model TMap NEXT[1]


Cały wysiłek związany z testowaniem jest zależny od ryzyk dla organizacji powiązanych z testowanym systemem. Rozlokowanie ludzi, zasobów i budżetu skupia się na tych częściach systemu, które są najważniejsze dla organizacji. W różnych punktach programu testowego, klient jest zaangażowany w dokonywanie wyborów. Zaletą jest fakt, że proces testowania odpowiada pragnieniom i wymaganiom organizacji – dlatego również jej oczekiwaniom – w możliwie najbardziej adekwatny sposób.

Grupa docelowa

Metoda jest adresowana do kierowników testów, koordynatorów testów i testerów.

Zakres i ograniczenia

Testowanie software’u we wszystkich fazach cyklu życia i w jakimkolwiek środowisku, gdzie wymagane jest testowanie o zorganizowanej strukturze.

Mocne strony

 • Klient ma kontrolę nad procesem.
 • Kierownik testów przekazuje i odnotowuje używając terminologii klienta informacje, które są przydatne w kontekście jaki posiada klient.
 • Na poziomie planu głównego, szczegółowość opisu może być tak duża, jak jest to wymagane lub możliwe.

Ograniczenia

Wymagane jest dopasowanie TMap w taki sposób, aby odpowiadał on konkretnej sytuacji poprzez dokonanie wyboru spośród wszystkich elementów TMap. Po wypróbowaniu na wdrożeniu pilotażowym, metodyka może zostać wdrożona w organizacji.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.