Test (ITIL) ang. test

Test - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) weryfikująca zgodność ze specyfikacją funkcjonalną lub uzgodnionymi wymaganiami odnośnie:Wszelkie testy muszą być projektowane i wdrażane przez ludzi, którzy nie byli zaangażowanie w proces projektowania lub rozwijania innych procedur czy procesów usługowych. Kryteria testów powinny być zapisane w SDP, zanim jakikolwiek test zostanie przeprowadzony. Przy projektowaniu testów dobrym rozwiązaniem jest podejście skoncentrowane na zagrożeniach, którego celem jest redukcja zagrożeń dla usług i organizacji klienta.[1]

Zobacz takżeBibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.