Specyfikacja warunków zamówienia (ITIL) Przekierowano ze strony: Terms of reference (ITIL) ang. terms of reference, TOR

Specyfikacja warunków zamówienia - dokument w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zawierający wymagania, zakres, produkty cząstkowe, zasoby i harmonogram dla projektu lub czynności.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.