Elementy końcowe projektu Przekierowano ze strony: Terminal elements ang. terminal elements

Elementy końcowe projektudziałania lub produkty projektu będące najniższymi elementami struktury podziału pracy nad projektem, która nie ulega już dalszym podziałom. Obiekty te podlegają ocenie pod względem zaangażowania zasobów, budżetu oraz czasu ich trwania. Są połączone poprzez występujące pomiędzy nimi zależności oraz uwzględnione w harmonogramie projektu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.