Teoria wyparcia motywacji ang. motivation crowding theory

Teoria wyparcia motywacji - teoria sugerująca, że zewnętrzne czynniki motywujące (np. premia lub kara finansowa) mogą osłabić (lub w innych warunkach również wzmocnić) motywację wewnętrzną. Przykładowo, jeśli nałożenie kary pieniężnej lub innego rodzaju kary skutkuje wzrostem częstotliwości zabronionego zachowania, wówczas uważa się, że kara wypiera wewnętrzny, społeczny czynnik zniechęcający przez skojarzenie naruszeń z bardziej akceptowalnym kosztem psychicznym.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.