Teoria samodeterminacji

Self-determination theory, SDT

Teoria samodeterminacji - teoria dotycząca motywacji i osobowości. Odnosi się do wrodzonych potrzeb ludzkich i tendencji wzrostu. Szczególne znaczenie ma tutaj motywacja kryjąca się za wyborami, których ludzie dokonują bez wpływu zewnętrznego ani bez żadnej innej ingerencji. SDT skupia się na stopniu, do którego zachowanie człowieka jest samodzielnie motywowane i samodzielnie determinowane. Teorię opracowali Ryan i Deci.

Rodzaje potrzebW teorii SDT wyróżnia się trzy potrzeby, które po zaspokojeniu zapewniają optymalny wzrost:
  • potrzeba kompetencji;
  • potrzeba relacji;
  • potrzeba autonomii.
Te potrzeby są postrzegane jako uniwersalne, wrodzone i niewyuczone.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.