TRIZ Przekierowano ze strony: Teoria rozwiązywania zagadnień wynalazczych

TRIZ
Metoda
Zarządzanie jakością
TwórcaHenryk Saulowicz Altszuller
Powstanie1946 r.
Strona poświęcona metodzie TRIZ
ros. Теория решения изобретательских задач


TRIZ (teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień, teoria rozwiązywania zagadnień wynalazczych) – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a dokładniej działu nazwanego inwentyką. Jest to jednocześnie dzieło życia rosyjskiego uczonego Henryka Saulowicza Altszullera, które zaczęło się rozwijać od roku 1946 do dziś.

Opis

Dziś TRIZ to Metoda, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście "jest" i "może być"). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak "Burza mózgów" (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), stara się stworzyć algorytm kolejnych przybliżeń do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • H. Saulowicz Altszuller: Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, tytuł oryginału Алгоритм изобретения, Moskwa 1969
  • H. Saulowicz Altszuller: Elementy teorii twórczości inżynierskiej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985
  • J. Boratyński: Co to jest TRIZ
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.