Teoria potrzeb

Teoria potrzeb - teoria stworzona przez psychologa Davida McClellanda, będąca modelem motywacyjnym, który próbuje wyjaśnić, w jaki sposób Potrzeba osiągnięć, Potrzeba władzy oraz Potrzeba afiliacji wpływają na zachowania ludzi w kontekście zarządzania i stanowisk kierowniczych.

Spis treści

Potrzeba osiągnięćOsoby, które są zmotywowane potrzebą osiągnięć, wolą zwykle opanować zadanie lub sytuację. Wolą pracować nad zadaniami o umiarkowanej trudności. Preferują pracę, w której wyniki są rezultatem włożonego wysiłku (a nie np. szczęścia) i chętnie otrzymują wiadomość zwrotną.

Potrzeba afiliacjiOsoby, które odczuwają potrzebę afiliacji wolą spędzać więcej czasu na tworzeniu i dbaniu o relacje międzyludzkie i lubią być częścią grupy. Zwykle tacy ludzie mają bardzo dużą potrzebę poczucia akceptacji. Osoby z tej grupy rzadko sprawdzają się jako menedżerowie, ponieważ zbyt dużo myślą o tym, jakie uczucia wobec nich będą mieli inni.

Potrzeba władzyOsoby, które odczuwają potrzebę władzy, lubią pracę. Dużą wartością dla nich jest dyscyplina. Minusem motywacji tego typu jest fakt, że cele grupy mogą stać się zero-jedynkowe. Aby jedna osoba wygrała, inna musi przegrać. To może jednak pozytywnie przyczynić się do realizacji celów grupy, jak również rozwinąć poczucie bycia osobą kompetentną.

Według McClellanda wysokie stanowiska powinny zajmować osoby, które odczuwają dużą potrzebę władzy i niską potrzebę afiliacji. Uważa on również, że wprawdzie osoby z potrzebą osiągnięć mogą być dobrymi menedżerami, ale mimo wszystko nie są one stworzone do zajmowania stanowisk kierowniczych.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.