Teoria ograniczeń ang. theory of constraints, TOC, ToC

Teoria ograniczeń – metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w firmie ograniczeniami, tj. „wąskimi gardłami”, które występują w systemach zarządzania, procesach wytwarzania lub procesach dystrybucji.

Spis treści

Charakterystyka

TOC wymaga zastosowania w praktyce trzyelementowego systemu programowania produkcji, nazywanego drum-buffer-rope, z uwzględnieniem wytwarzania produktów według partii transportowej i partii obróbkowej. Charakterystyka tych elementów jest następująca:
 1. Drum – nadaje procesowi odpowiedni rytm produkcji, według przyjętego planu operatywnego, uwzględniającego „wąskie gardła”.
 2. Buffer – to zapasy materiałowe umieszczone w procesie przed „wąskimi gardłami”; można wyróżnić trzy rodzaje zapasów związanych z „wąskim gardłem”: związane z wydajnością, związane z wymaganą liczbą dostarczanych elementów, niezwiązane z wydajnością „wąskiego gardła – zlokalizowane po operacjach na stanowisku określonym „wąskim gardłem”.
 3. Rope – to zasada dostarczania materiałów lub elementów na stanowisku pracy według „wąskiego gardła”.


Ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania przy pomocy metody TOC, wymaga we wdrożeniu wykorzystania następujących zasad:
 • zidentyfikowania ograniczeń występujących w procesie,
 • przyjęcia zasad realizacji procesu z uwzględnieniem występujących ograniczeń,
 • redukcji lub likwidacji występujących ograniczeń,
 • zaostrzenia parametrów na stanowiskach, na których występują „wąskie gardła”.


Podstawowym celem każdej firmy jest spełnienie oczekiwań klientów, a następnie generowanie zysków, przy czym obie te sfery są od siebie zależne. Wyjście z procesu jest definiowane jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o zmieniające się koszty materiałów i energii. W każdym przedsiębiorstwie można znaleźć ograniczenia lub restrykcje, które limitują osiągane przez nie dochody. Można zatem wyróżnić następujące rodzaje zasobów: zasoby nielimitowane, zasoby limitowane i deficytowe „wąskie gardła”.

Prawie każde przedsiębiorstwo posiada kilka zasobów limitowanych, które są łatwe do zdefiniowania i kontrolowania. Relacje pomiędzy wytwarzanymi wyrobami i niezbędnymi zasobami są skorelowane i mają charakter zdarzeń losowych. System wytwarzania można nazwać ustabilizowanym dynamicznie, jeżeli ilość produkowanego asortymentu zmienia się w zależności od zmiany „wąskich gardeł” oraz posiadanych zasobów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • M. Bednarek: Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania podstawowym narzędziem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2002.
 • W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Metody projektowania systemów zarządzania, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2004, s. 157-158.
 • E.M. Goldratt, J. Cox: Cel I Doskonałość w produkcji, Wydawnictwo Mintbooks, Warszawa 2007.
 • E.M. Goldratt: Cel II To nie przypadek, Wydawnictwo Mintbooks, Warszawa 2007.
 • T. Corbett: Finanse do góry nogami. Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości, Wydawnictwo Mintbooks, Warszawa 2007.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.