Technostarter

Technostarter – człowiek związany z uczelnią techniczną lub medyczną, który zostaje przedsiębiorcą. Student, nauczyciel akademicki, firma stosująca i wprowadzająca na rynek know-how, związany z innowacjami technologicznymi (przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości)[1].

Spis treści

Sukces technostarteraOsoba chcąca odnieść skuces jako technostarter, powinna posiadać określone Cechy osobowości:[2]
  • podejmowanie inicjatywy;
  • branie na siebie odpowiedzialności;
  • skłonność do ryzyka;
  • zdolności organizacyjne, rekrutacyjne i przywódcze;
  • ambicja i niezależność.


Wsparcie technostarterówZdaniem J. G. Wissemy uczelnie i państwo powinny wspierać technostarterów, ponieważ:[3]
  • innowacyjne firmy tworzą najlepsze miejsca pracy w gospodarce opartej na wiedzy;
  • założenie własnej firmy zaspokaja potrzeby przedsiębiorczych studentów, absolwentów i pracowników uczelni;
  • uczelnie poprawiają dzięki temu swój wizerunek i stają się atrakcyjne na globalnym rynku edukacyjnym.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.