Technika zabezpieczenia mienia

Technika zabezpieczenia mienia - dziedzina techniki, która wykorzystuje osiągnięcia wielu dziedzin nauki i techniki do ochrony mienia, życia i zdrowia lub informacji. Podstawowymi grupami, jakie można wyodrębnić w szeroko pojmowanej dziedzinie technik zabezpieczenia mienia, są:

Każda z tych grup charakteryzuje się specyficznymi, wyróżniającymi się czynnikami. Różny jest zakres ich działania oraz związanych z nimi funkcji i procedur.

Zobacz też

Bibliografia

  • Technika zabezpieczenia mienia, Wikipedia pl
  • J. Mikulik: Budynek inteligentny, TOM II – Podstawowe Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.