Etap techniczny (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Technical stage (PRINCE2) ang. technical stage

Etap techniczny - metoda grupowania pracy według zbioru stosowanych technik lub wytwarzanych produktów.[1]

W wyniku takiego grupowania pracę dzieli się na etapy obejmujące następujące elementy:
  • projektowanie
  • budowę
  • wdrażanie


Takie etapy są etapami technicznymi i są pojęciem innym niż etapy zarządcze.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.