Pracownik zespołowy (typ zachowania) Przekierowano ze strony: Teamworker ang. teamworker

Pracownik zespołowy (dusza zespołu) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Pracownik zespołowy to sympatyczna, komunikatywna i dyplomatyczna osoba, która często dobrze zna innych współpracowników prywatnie. Unika rywalizacji. Znaczenie pracownika zespołowego w zespole widać zwłaszcza wtedy, kiedy jest nieobecny w pracy i wybuchają konflikty, których nikt nie potrafi załagodzić. Rolą pracownika zespołowego jest zapobieganie problemom interpersonalnym, powstającym w zespole i przez to umożliwianie pełnego zaangażowania wszystkim członkom zespołu. Nie lubi tarć i jest w stanie zrobić wiele, by ich uniknąć. Pracownik zespołowy ma "wygładzający" wpływ na zespół. Morale jest wyższe i ludzie wydają się lepiej współpracować. Jest najbardziej wrażliwą osobą z grupy. Jeśli chcemy poznać atmosferę panującą w grupie to powinniśmy zapytać o to właśnie jego. Mocne strony duszy zespołu to entuzjazm, komunikatywność, ufność i pojednawczość. Słabe strony to uległość i brak przekonania w wykonywaniu działań.

Spis treści

Zalety

Do zalet pracownika zespołowego można zaliczyć:
  • troska o harmonię i dobrą atmosferę w pracy,
  • umiejętność słuchania,
  • umiejętności dyplomatyczne,
  • umiejętność zaktywizowania pasywnych współpracowników,
  • unikanie konfliktów,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji,
  • lojalność wobec grupy,
  • umiejętność zmniejszania napięć interpersonalnych.


Wady

Do wad pracownika zespołowego można zaliczyć:
  • brak umiejętności podejmowania konkretnych decyzji w wymagających tego sytuacjach,
  • pozostawianie podjęcia decyzji innym.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.