Team leader

przywódca grupy

Team leader - osoba (w szczególnych przypadkach kilka osób) odpowiedzialna za wytyczne, kierunek działań i osiągnięcia grupy. Najczęściej jest to menadżer obdarzony umiejętnościami przywódczymi.

Obowiązki przywódcy grupy różnią się w zależności od organizacji w której działa grupa. Można jednak określić kilka uniwersalnych obowiązków każdego lidera. Należą do nich:
  • integrowanie zespołu;
  • ocenianie pracy członków grupy;
  • motywowanie pracowników;
  • dostosowywanie działań do możliwości członków grupy.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.